Cookie – och sekretesspolicy

Inledning

När du besöker vår webbplats https://www.angle.design samlas information in om dig som används för att anpassa och förbättra vårt innehåll och relevansen av de annonser som visas på sidan. Om du inte vill att information samlas in, bör du radera dina cookies (se instruktioner) och avstå från ytterligare användning av webbplatsen. Nedan vidareutvecklar vi vilken information som samlas in, syftet med detta och vilka tredje parter som har tillgång till den.

Cookies

Sajten använder “cookies”, som är textfiler som lagras på din dator, telefon eller motsvarande i syfte att känna igen din enhet, komma ihåg inställningar, utföra statistik och rikta annonser. Cookies kan inte innehålla skadliga koder, som t.ex. virus.

Du kan radera eller blockera cookies. Se instruktioner här: http://minecookies.org/cookiehandtering

Om du raderar eller blockerar cookies kan annonser bli mindre relevanta för dig och mer frekventa. Du kan också riskera att webbplatsen inte fungerar optimalt, och att det finns innehåll du inte får tillgång till.

Webbplatsen innehåller cookies från tredje parter, som i varierande grad kan omfatta:

  • Google
  • Facebook
  • Linkedin

Personuppgifter

Allmänt

Personuppgifter är all slags information som på något sätt kan knytas till dig som person. När du använder vår webbplats, samlar vi in och behandlar en mängd sådan information. Detta sker till exempel vid generell tillgång till innehåll, om du anmäler dig för vårt nyhetsbrev, deltar i tävlingar eller undersökningar, registrerar dig som användare eller abonnent, vid övrig användning av tjänster eller om du gör köp via webbplatsen.

Vi samlar in och behandlar vanligen följande typer av information: Ett unikt ID och teknisk information om din dator, surfplatta eller mobiltelefon, ditt IP-nummer, din geografiska plats och vilka sidor du klickar på (intressen). I den mån du uttryckligen ger ditt samtycke och själv anger informationen, behandlas dessutom: Namn, telefonnummer, e-postadress, adress och betalningsinformation. Det är vanligtvis i samband med att en inloggning skapas, eller vid köp.

Säkerhet

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra att dina uppgifter oavsiktligt eller olagligt raderas, offentliggörs, förloras, förringas eller kommer till obehörigas kännedom, missbrukas eller på annat sätt behandlas i strid med lagen.

Syfte

Informationen används för att identifiera dig som användare och visa dig de annonser som med störst sannolikhet är relevanta för dig, att registrera dina köp och betalningar samt att tillhandahålla de tjänster du har begärt, till exempel att skicka nyhetsbrev. Dessutom använder vi informationen för att optimera våra tjänster och vårt innehåll.

Lagringsperiod

Uppgifterna lagras så länge som är tillåtet i enlighet med gällande lag, och raderas när de inte längre behövs. Tidsperioden beror på vilken typ av uppgifter det rör sig om, och anledningen till lagringen. Det är därför inte möjligt att ange en allmän tidsram för när uppgifterna raderas.

Vidarebefordran av uppgifter

Uppgifter om din användning av webbplatsen, vilka annonser du tar emot och eventuellt klickar på, geografisk plats, kön och ålderssegment m.m. vidarebefordras till tredje parter i den mån dessa uppgifter är kända. Du kan se vilka tredje parter detta rör sig om i avsnittet “Cookies” ovan. Uppgifterna används för att rikta reklam.

Dessutom använder vi ett antal tredje parter för lagring och behandling av uppgifter. Dessa behandlar uteslutande uppgifter för vår räkning och får inte använda den för sina egna syften.

Vidarebefordran av personuppgifter som namn, e-post m.m. kommer endast att ske, om du har lämnat ditt samtycke till det. Vi använder bara personuppgiftsbiträden i EU eller i länder som kan erbjuda ett tillräckligt skydd av dina uppgifter.

Insyn och klagomål

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter om dig det är vi behandlar. Du kan dessutom när som helst invända mot användning av uppgifterna. Du kan också dra tillbaka ditt samtycke till behandlingen av uppgifter om dig. Om de uppgifter om dig som behandlas är felaktiga, har du rätt att få dem rättade eller raderade. Vänligen kontakta post@angle.designför detta. Om du har klagomål om vår behandling av dina personuppgifter, har du också möjlighet att kontakta Datatilsynet.

Utgivare

Webbplatsen https://angle.design ägs och publiceras av:

Angle.Design ApS
Boestoftevej 26 A
Havnelev
DK-4673 Rødvig Stevns, Danmark
Momsregistreringsnummer: 37645419

 

Kom i kontakt

Vill du höra mer om våra produkter? Ange ditt namn och e-postadress och vi kommer att kontakta dig omedelbart

Senaste nyheterna