Handelsvillkor

Allmän information

1 – Allmänt
1.1 – Köp
Så snart vi har fått din beställning, får du en orderbekräftelse via e-post.

1.2 – Priser
Alla priser anges exkl. 25 % moms och avgifter, om inte annat anges. Alla priser anges i Euro (EUR).

Det pris som anges vid tidpunkten för beställningen är varans pris. Detta innebär att om varans pris minskar eller ökar, så ändras ditt pris inte från det pris som gällde vid tidpunkten för beställningen. Förbehåll görs för force majeure.
Beloppet debiteras på ditt kort först när varan levereras.

1.3 – Betalning
Följande betalningsmetoder kan användas:
Förskottsbetalning (beloppet måste överföras via bank inom 5 arbetsdagar). Var uppmärksam på att du vid betalning via banköverföring inte skyddas av invändningsrätten.
Kontant vid avhämtning i butik (avhämtning ska göras inom 5 arbetsdagar)

2 – Transport
2.1 – Transportsätt

På Angle.design använder vi Post Danmark eller Danske Fragtmænd och deras transportsätt för alla transporter.

2.2 – Leveranstid
Vi skickar din beställning så fort som möjligt. Detta innebär att din beställning vanligtvis anländer 1–3 arbetsdagar efter beställningen gjordes. Leveranstiderna är preliminära och kan variera.

2.3 – Transportansvar
Vid transport från Angle.design ApS till kunden, är Angle.design ApS ansvariga om produkten skadas eller kommer bort under transporten. Vid transport från kunden till Angle.design ApS, är kunden ansvarig om produkten skadas eller kommer bort under transporten.

2.4 – Faktura
Faktura skickas vanligtvis tillsammans med beställningen.

3 – Retur av varor
3.1 – Är du missnöjd med varan?
När du köper en produkt via internet eller via telefon, har du som konsument 14 dagars ångerrätt.
Ångerrätten gäller från dagen för mottagandet. Skulle du ångra ditt köp inom denna rätt, kan du returnera varan och vi återbetalar inköpspriset till dig. Du ska inom 14 dagar från mottagandet meddela oss om du ångrar ditt köp. Anmälan skall göras till post@angle.design eller genom att använda standardångerrättsformuläret. I ditt meddelande ska du tydligt ange att du önskar utnyttja din ångerrätt.

3.2 – Villkor for retur av vara
Du ska skicka din beställning i retur till oss utan onödig fördröjning, och senast 14 dagar efter att du har meddelat oss att du önskar ångra ditt köp. Du ska som kund stå för de direkta utgifterna i samband med returleveransen av varan. Du bär risken för varan från tidpunkten för varans leverans.

Varans skick när du sänder den i retur

Du ansvarar endast för en eventuell minskning av varans värde som orsakats av annan hantering än vad som krävs för att undersöka varans slag, egenskaper och funktionalitet. Med andra ord kan du undersöka varan på samma sätt som om du hade undersökt den i en fysisk butik, men du får inte ta den i bruk rent praktiskt. Om varan har undersökts utöver vad som beskrivs ovan, betraktar vi den som begagnad. Detta betyder att du endast får tillbaka en del eller inget alls av köpesumman om du ångrar ditt köp, beroende på varans handelsmässiga värde.

Återbetalning av köpesumman

Om du ångrar ditt köp, får du tillbaka det belopp du har betalat till oss. I händelse av en värdeminskning som du har orsakat, dras denna ifrån köpesumman. Om du utnyttjar din ångerrätt, återbetalar vi alla betalningar vi har fått från dig, inklusive leveranskostnader (dock inte extra kostnader som tillkommit genom ditt eget val av annat leveranssätt än den billigaste form av standardleverans som vi erbjuder), utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter senast 14 dagar från det datum då vi mottagit meddelande om ditt beslut att ångra detta avtal. Vi genomför en sådan återbetalning med samma betalningsmetod som du använde vid den ursprungliga transaktionen, om du inte uttryckligen har samtyckt till något annat.

Vi kan hålla inne återbetalningen tills vi har mottagit varan i retur, om du inte innan dess har uppvisat dokumentation på att du har returnerat den. Vi tar inte emot paket som skickas utan utdelning eller mot postförskott.

Om du ångrar köpet, ska varan sändas till:

Angle.Design ApS
Boestoftevej 26 A
Havnelev
DK-4673 Rødvig Stevns, Danmark

Varan kan även lämnas in på ovanstående adress, efter överenskommelse.

4 – Reklamation
Konsumentköplagens regler tillämpas vid varuköp.
När du handlar hos oss som konsument har du 24 månaders reklamationsrätt. Det betyder att du antingen kan få varan reparerad, utbytt, pengarna tillbaka eller avdrag på priset, beroende på den faktiska situationen. Det krävs att reklamationen är berättigad och att bristen inte har uppstått som en följd av felaktig användning av produkten eller annat beteende som orsakat skador på den.

Om produkten är avsevärt försenad eller varan är felaktig, kan du kontaktapost@angle.design.

Klagomål om brister måste göras inom en rimlig tid efter att du har upptäckt felet, eller borde ha upptäckt felet, vid en allmän översyn av produkten. Du kan lämna in ditt klagomål skriftligt eller muntligt.

När Angle.design ApS tar emot ett klagomål om en vara, behandlas klagomålet så snart som möjligt. Angle.design ApS avgör om varan ska repareras, bytas ut eller om en prisnedsättning ska göras.

Om varan måste returneras till Angle.design ApS, sker detta utan kostnad för kunden, eftersom Angle.design ApS står för rimliga fraktkostnader vid berättigade reklamationer. Varan ska returneras ordentligt förpackad.

Angle.Design ApS
Boestoftevej 26 A
Havnelev
DK-4673 Rødvig Stevns, Danmark

5 – Ansvar
Angle.Design ApS kan inte hållas ansvariga för eventuella konsekvenser av användningen av varor och tjänster från Angle.Design ApS webbutik.

Det ges dessutom inte några garantier för att butiken alltid kommer att vara felfri och i full funktion. Inget ansvar tas för någon typ av fel, brist eller angelägenhet som kan ha uppstått i samband med uppdatering av, eller uppladdning till, butiken.

Angle.Design ApS följer alla vid varje tidpunkt gällande lagar och regler om produktansvar som finns i Danmark och EU. Eventuella tvister och rättsliga fordringar ska avgöras av dansk domstol i enlighet med dansk lag.

SEKRETESSPOLICY
För att du ska kunna ingå avtal med oss, behöver vi följande uppgifter från dig:
webbeställningsnummer, namn, adress, telefonnummer och e-postadress.

Vi registrerar dina personuppgifter i syfte att kunna leverera varan till dig. Personuppgifterna registreras hos Angle.Design ApS och sparas i fem år, varefter uppgifterna raderas.

Vi vidarebefordrar inga personuppgifter till andra.

Som registrerad hos Angle.Design ApS har du alltid rätt att invända mot registreringen. Du har också rätt att få veta vilken information om dig som registrerats. Dessa rättigheter har du enligt persondatalagen. Frågor i samband med detta ställs till: post@angle.design

Klagomål

Om du vill klaga på ditt köp, kontakta post@angle.design.

Om vi inte lyckas hitta någon lösning, kan du som boende i Danmark lämna in ett klagomål till nedanstående nämnd, om villkoren för detta är uppfyllda.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens vej 35, 2500 Valby
www.forbrug.dk

Är du konsument bosatt i ett annat EU-land än Danmark, kan du lämna in ditt klagomål till Europeiska kommissionen online-klagoplattform här –http://ec.europa.eu/odr

 

Kom i kontakt

Vill du höra mer om våra produkter? Ange ditt namn och e-postadress och vi kommer att kontakta dig omedelbart

Senaste nyheterna